בחירת רישיון
התחברות

לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:

לחץ אויר נמוך בצמיג גורם לחיכוך רב עם הכביש שגורם לצריכת דלק מוגברת