בחירת רישיון
התחברות

איזו מערכת ברכב עלולה לגרום לשחיקה לא אחידה של צמיגי הרכב הקדמיים?

ההיגוי יושב על הצמיגים הקידמיים והגה לא תקין ולא מכוון יגרום לשחיקת צמיג.