בחירת רישיון
התחברות

כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:

בדרך שאינה עירונית עלינו ללבוש אפוד מגן כדי שנראה.