מאגר שאלות תאוריה

כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:

  • הנהג חייב ללבוש אפוד ביציאתו מן הרכב רק אם יש כלי רכב אחרים בדרך.
  • היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני ביציאתו מן הרכב.
  • חובת לבישת אפוד מוטלת על הנהג בלבד, ולא על אדם אחר היוצא מן הרכב.
  • אין חובה כלשהי. חובת לבישת אפוד מוטלת בדרך עירונית בלבד.

הסבר: בדרך שאינה עירונית עלינו ללבוש אפוד מגן כדי שנראה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה