מאגר שאלות תאוריה

כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

  • יש לנהוג בהילוך גבוה ולהמעיט בשימוש בבלמים, למניעת אבדן כושר הבלימה של הרכב.
  • יש לנהוג סמוך לקו-האמצע.
  • נאט ונצפור צפירה ארוכה ומתמשכת לפני כל עיקול בדרך.
  • ניסע בימין הקיצוני של הכביש, נדליק אורות ונתאים המהירות לתנאי הדרך.

הסבר: נסיעה איטית,בימין הדרך, וארות על מנת שרכב שבא מולנו יבחין בנו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה