בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

רוכב האופנוע בא מולנו לכן חובה לתת לו זכות קדימה בפניה שמאלה. אנחנו מימין לרכב האדום (2)לכן הוא אמור לתת לנו זכות קדימה.

practiceimage