בחירת רישיון
התחברות

הגדרת "אוטובוס" היא:

אוטובוס הוא רכב המיעד להסיע נוסעים ושרשום ברשיון הרכב.