מאגר שאלות תאוריה

הגדרת "אוטובוס" היא:

  • רכב מנועי המיועד להסיע נוסעים בשכר בקווי שירות המצוינים ברישיון הרכב בלבד.
  • רכב מנועי המיועד להסיע שמונה נוסעים או יותר, מלבד הנהג, ושצוין ברישיון הרכב כאוטובוס.
  • רכב מנועי המיועד להסיע שמונה נוסעים, מלבד הנהג, ויש לו רישיון רכב תקף.
  • כל רכב המורשה להסיע יותר מעשרה תלמידים.

הסבר: אוטובוס הוא רכב המיעד להסיע נוסעים ושרשום ברשיון הרכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה