בחירת רישיון
התחברות

בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?

618 הוא תמרור המורא על רחוב חד סטרי לפנייך, לכן מצידו השני יופיע תמרור אין כניסה(402)

practiceimage