מאגר שאלות תאוריה

אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?

  • הוראת תמרור "תן זכות קדימה" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
  • הוראת תמרור עדיפה תמיד (רמזור עלול להתקלקל).
  • הוראת תמרור "עצור" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
  • הוראת רמזור (פרט לאור צהוב מהבהב) עדיפה מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה.

הסבר: רמזור תמיד עדיף על תמרור. כשהרמזור לא עובד, מתייחסים לתמרורים.ו

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה