בחירת רישיון
התחברות

אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?

רמזור תמיד עדיף על תמרור. כשהרמזור לא עובד, מתייחסים לתמרורים.ו