מאגר שאלות תאוריה

מי צריך לאשר את תקינות המונה אם נותקה בו החותמת (מגופה)?

  • נותן שירות מוסמך בלבד.
  • משרד הרישוי באזור מגורי הנהג.
  • בעל המונית החייב לחתום על האישור.
  • המפקח על התעבורה.

הסבר: רק נותן שרות יכול לתפל במונה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה