בחירת רישיון
התחברות

מי צריך לאשר את תקינות המונה אם נותקה בו החותמת (מגופה)?

רק נותן שרות יכול לתפל במונה