בחירת רישיון
התחברות

התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:

אם לא סיימנו את העקיפה ורכב הופיע מולנו ,עלינו להפסיק את העקיפה ולחזור לימין