בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?

בלימה חזקה עשויה לגרום להחלקה.