מאגר שאלות תאוריה

איזו פעולה יש לבצע לאחר החלפת גלגל?

  • לבעוט קלות בצמיג לבדיקה כללית (של תקינות הצמיג ושל כושר הבעיטה).
  • לחזק את אומי (ברגי) הגלגל לאחר הורדת הרכב מן המגבה (ג'ק) ולעשות זאת שוב לאחר נסיעה של 50 ק"מ.
  • לבדוק את חום הצמיג לפני הנסיעה הבאה.
  • אין צורך בשום פעולה מיוחדת.

הסבר: האומים אמורים להיות מהודקים לכן אחרי נסיעה של 50 ק"מ עלינו להדק טת הברגים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה