בחירת רישיון
התחברות

איזו פעולה יש לבצע לאחר החלפת גלגל?

האומים אמורים להיות מהודקים לכן אחרי נסיעה של 50 ק"מ עלינו להדק טת הברגים.