בחירת רישיון
התחברות

כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?

חובה על כל נהג להגיש עזרא לנפגעים ככל יכולתו

practiceimage