מאגר שאלות תאוריה

כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?

  • לשלב להילוך גבוה ולנסוע לאט.
  • לשלב להילוך נמוך ולנסוע מהר.
  • לשלב להילוך נמוך ולנסוע לאט.
  • לשלב להילוך גבוה ולנסוע מהר.

הסבר: הבלמים נרטבים במים לכן יש לנסוע לאט ובסוף החלק המוצף יש לפמפם בבלמים שיתיבשו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה