בחירת רישיון
התחברות

כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?

הבלמים נרטבים במים לכן יש לנסוע לאט ובסוף החלק המוצף יש לפמפם בבלמים שיתיבשו.