בחירת רישיון
התחברות

אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:

מעבר חצייה נועד להולכי רגל ורשות הרישוי קבעה מרחק מינימלי כדי לעצור לפניו.