בחירת רישיון
התחברות

איזה סוג רכב חייב להיכנס לצומת מהנתיב הימני, בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה?

לרכב כבד אסור להיכנס לצומת אלה מהנתיב הימני בלבד.