מאגר שאלות תאוריה

איזה סוג רכב חייב להיכנס לצומת מהנתיב הימני, בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה?

  • רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר 6,000 ק״ג או יותר.
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק״ג.
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק״ג או פחות.
  • רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג.

הסבר: לרכב כבד אסור להיכנס לצומת אלה מהנתיב הימני בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה