בחירת רישיון
התחברות

לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב לאוטובוס:

לפי קביעת רשות הרישוי