מאגר שאלות תאוריה

לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב לאוטובוס:

  • בתום 15 שנים משנת ייצורו.
  • בתום שמונה שנים משנת ייצורו.
  • בתום 20 שנים משנת ייצורו.
  • בתום עשר שנים משנת ייצורו.

הסבר: לפי קביעת רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה