מאגר שאלות תאוריה

באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?

  • כאשר הוא נפסל מלקבל רישיון נהיגה או שנתגלו אצלו ליקויי בריאות המסכנים אותו ואת האחרים.
  • כשהאדם ריצה עונש מאסר של שנה בגין נהיגה בשיכרות, לפני הגשת הבקשה לקבלת הרישיון.
  • כשהאדם המבקש רישיון נהיגה אינו יודע קרוא וכתוב.
  • כשמדובר בעולה חדש ממדינה שאין בה חוקי תנועה מקובלים.

הסבר: כאשר הוא בפסילה עד גמר הפסילה או כאשר מצב בריאותו לא מאפשרים לו לנהוג.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה