בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?

כאשר הוא בפסילה עד גמר הפסילה או כאשר מצב בריאותו לא מאפשרים לו לנהוג.