בחירת רישיון
התחברות

באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?

כל סטיה מנתיב הנסיעה או תחילת נסיעה מחייבים איתות.