מאגר שאלות תאוריה

באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?

  • רק בפניות שמאלה בצמתים.
  • כאשר אתה מתכוון להתחיל בנסיעה או להפנות את רכבך או לסטות מנתיבך.
  • רק לפני עקומה חדה.
  • בהתקרבך למפגש מסילת ברזל או למעבר חצייה.

הסבר: כל סטיה מנתיב הנסיעה או תחילת נסיעה מחייבים איתות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה