מאגר שאלות תאוריה

הגדר "צומת":

  • מפגש של שני כבישים בדרך עירונית, בתנאי ששני הכבישים סלולים באספלט.
  • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר.
  • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שתי דרכים או יותר במפלסים שונים.
  • השטח המתהווה על ידי מפגש מסילת ברזל וכביש.

הסבר: מפגש של שני דרכים או יותר באותו צומת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה