בחירת רישיון
התחברות

הגדר "צומת":

מפגש של שני דרכים או יותר באותו צומת.