מאגר שאלות תאוריה

מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

  • להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
  • ינהגו על פי המקובל באותה הדרך.
  • הנוהג ברכב הגדול יעצור ויאפשר לרכב האחר להמשיך בנסיעתו בקטע הצר.
  • הנוהג ברכב הגדול יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור ראשון בקטע הצר.

הסבר: על הנוהגים ברכב במקרה זה ,להיצמד לימין ולאפשר מעבר בטוח לרכב ממולו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה