בחירת רישיון
התחברות

מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

על הנוהגים ברכב במקרה זה ,להיצמד לימין ולאפשר מעבר בטוח לרכב ממולו.