מאגר שאלות תאוריה

כיצד יפעל נהג רכב שגילה במהלך הנסיעה ליקוי בטיחות בהגה או בבלמים?

  • יפסיק מיד את הנסיעה ברכב.
  • ימשיך בנסיעה בזהירות עד למוסך הקרוב.
  • יאתר את מקור הבעיה וינסה להתגבר עליה בעת הנסיעה.
  • אם מקור התקלה הוא במערכת ההצתה או הדלק – יפסיק את נסיעתו; אם לא – ימשיך.

הסבר: אין לנסוע כשמערכות הבלמים או ההיגוי לא תקינות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה