בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נהג רכב שגילה במהלך הנסיעה ליקוי בטיחות בהגה או בבלמים?

אין לנסוע כשמערכות הבלמים או ההיגוי לא תקינות.