בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להוביל מכולה הבולטת מחלקו האחורי של הרכב?

המשאית חייבת להתאים לאורך המכולה על מנת שזו לא תבלוט מהרכב.