בחירת רישיון
התחברות

האם הנהג והנוסעים באוטובוס ציבורי זעיר חייבים לחגור חגורות בטיחות בשעת הנסיעה?

חובה ברכב ציבורי זעיר לחגור חגורת בטיחות.