מאגר שאלות תאוריה

כמה כלי רכב מותר לגרור בבת אחת ברכב מנועי?

  • שניים, אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת.
  • שניים, ובתנאי שאורכם הכולל לא יעלה על 15 מטרים.
  • אחד, אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת.
  • רכב אחד בלבד ואין אפשרות להתיר יותר מאחד.

הסבר: רשות הרישוי רשאית להתיר גרירת יותר מרכב אחד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה