בחירת רישיון
התחברות

כמה כלי רכב מותר לגרור בבת אחת ברכב מנועי?

רשות הרישוי רשאית להתיר גרירת יותר מרכב אחד.