מאגר שאלות תאוריה

האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?

  • לא. רק משטרת ישראל רשאית להורות על הזמנת בעל רישיון להשתלמות.
  • כן, היא רשאית, על פי חוק.
  • לא, היא אינה רשאית לעשות זאת.
  • כן, היא רשאית, אבל רק בתוך תקופה של שנתיים מיום שקיבל את רישיון הנהיגה.

הסבר: כן. אם רשות הרישוי מוצאת זאת לנכון.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה