בחירת רישיון
התחברות

האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?

כן. אם רשות הרישוי מוצאת זאת לנכון.