בחירת רישיון
התחברות

נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר:

כאשר חשוך אנו לא רואים טוב את המשתמשים בדרך