בחירת רישיון
התחברות

תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב:

תחזוקה תקינה מונעת מהרכב צריכת דלק מוגברת ובלאי גבוה.