מאגר שאלות תאוריה

תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב:

  • תקטין את צריכת הדלק ואת הבלאי של הרכב
  • נחוצה רק אם מרבים לנסוע ברכב.
  • מבטלת את הצורך במבחן רישוי שנתי.
  • אינה נדרשת כלל ברכב חדיש.

הסבר: תחזוקה תקינה מונעת מהרכב צריכת דלק מוגברת ובלאי גבוה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה