בחירת רישיון
התחברות

מהו ״רכב מורכב״?

רכב מורכב הוא רכב שאליו מחובר נתמך.