מאגר שאלות תאוריה

מהו מספר הנוסעים שמותר להרכיב על אופנוע ועל תלת-אופנוע, נוסף על הנוהג בהם?

  • כמספר המקומות המתאימים להסעת רוכב נוסף.
  • כמספר הנוסעים שאישרה רשות הרישוי ברישיון הרכב.
  • כמספר הנוסעים הרשום בתעודת הביטוח של האופנוע.
  • כמספר הנוסעים המצוין ברישיון הנהיגה.

הסבר: לפי רשיון הרכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה