מאגר שאלות תאוריה

איזה רכב מנועי מורשה להוביל מכולה?

  • רכב עבודה המורשה להוביל מכולות.
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-15,000 ק״ג – בדרך עירונית בלבד.
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-15,000 ק״ג – בדרך שאינה עירונית בלבד.
  • רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר 16,000 ק״ג ומעלה.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה