בחירת רישיון
התחברות

מהו האורך המרבי המותר של אוטובוס בעל שני סרנים?

לפי קביעת רשות הרישוי.