בחירת רישיון
התחברות

מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?

צריך לנקות בכל אמצעי הזהירות לפני מעבר נתיב לכן לא מבצעים מעבר נתיב בבת אחת