מאגר שאלות תאוריה

כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?

  • ישאיר הודעה בכתב על הרכב שבו פגע ובה פרטיו, פרטי רכבו ופרטי תעודת הביטוח שלו, וידווח למשטרה בתוך 24 שעות.
  • ימתין עד לבואו של נציג חברת הביטוח שלו וידווח למשטרה בתוך 48 שעות.
  • יודיע לתחנת המשטרה על התאונה, בתוך שבעה ימים.
  • ימתין במקום עד שיגיע בעל הרכב שנפגע.

הסבר: יש ליידע את בעל הרכב על פגיעה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה