בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?

יש ליידע את בעל הרכב על פגיעה.