מאגר שאלות תאוריה

באיזה רכב שהיה הכרח להעמידו בדרך שאינה עירונית ב"זמן תאורה" חייבים להפעיל פנסי מצוקה או להציב פנס צהוב מהבהב?

  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-3,000 ק״ג וכן אוטובוס.
  • כל רכב, למעט רכב פרטי ורכב המיועד להסעת נוסעים.
  • רכב משא שמשקלו הכולל יותר מ-12,000 ק״ג.
  • כל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג, אוטובוס ורכב עבודה.

הסבר: רכב גדול בעיקר שעשוי לגרום להפרעה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה