בחירת רישיון
התחברות

באיזה רכב שהיה הכרח להעמידו בדרך שאינה עירונית ב"זמן תאורה" חייבים להפעיל פנסי מצוקה או להציב פנס צהוב מהבהב?

רכב גדול בעיקר שעשוי לגרום להפרעה