בחירת רישיון
התחברות

איזה נהג חייב לנוח לפחות שבע שעות רצופות לפני תחילת יום עבודתו?

נהג ציבורי ונהג רכב כבד.