בחירת רישיון
התחברות

הגדר "טרקטורון":

טרקטורון כהגדרתו בפקודות התעבורה.