מאגר שאלות תאוריה

כיצד יש לפעול בזמן התהפכות טרקטור?

  • לבלום את הטרקטור ולנסות לצמצם את עצמת ההתהפכות.
  • להזעיק עזרה ולנסות לייצב את הטרקטור במהלך ההתהפכות.
  • לאחוז בחזקה בהגה ולהיצמד אליו ככל האפשר.
  • לקפוץ מן הטרקטור מהר ככל האפשר עם תחילת ההתהפכות.

הסבר:

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה