בחירת רישיון
התחברות

באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

בזמן הלחיצה על הבלם, ידלק אור אדום בחלק האחורי של הרכב לידיעת הנוסעים בעקבות הרכב הבולם.