מאגר שאלות תאוריה

באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

  • בהוצאת יד ימין דרך החלון השמאלי.
  • בהוצאת יד ימין דרך החלון הימני.
  • בהפעלתם של ארבעת מחווני הכיוון.
  • בהדלקת אורות הבלימה.

הסבר: בזמן הלחיצה על הבלם, ידלק אור אדום בחלק האחורי של הרכב לידיעת הנוסעים בעקבות הרכב הבולם.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה