מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • תן זכות קדימה בדרך צרה.
  • זהירות, תנועה חד-סטרית לפניך.
  • כניסה לכביש חד-סטרי בעל נתיב אחד.
  • מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן.

הסבר: הנתיב השמאלי נגמר, ועל הרכבים לעבור לנתיב הימני.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה