בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

סטייה מנתיב מותרת בתנאי שהיא לא מפריעה לעוברי הדרך.

practiceimage