מאגר שאלות תאוריה

באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

  • בנהיגה במהירות אטית ובסטייה חדה.
  • לאחר איתות ומבט במראות בלבד.
  • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
  • אסור לסטות כלל מנתיב הנסיעה.

הסבר: סטייה מנתיב מותרת בתנאי שהיא לא מפריעה לעוברי הדרך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה