בחירת רישיון
התחברות

מהו הגיל המינימלי לקבלת רישיון מדרגה 1?

משרד הת חבורה גיל מינימום לדרגות רשיון דרגה 1 (אופנוע קל) הוא 16 שנים