בחירת רישיון
התחברות

ברכב שבו מותקנות כריות אוויר:

חגורות בטיחות נועדו לבטיחות הנהג בלי קשר לכדיות האוויר לכן חובה תמיד לחגור חגורות בטיחות