בחירת רישיון
התחברות

איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?

תשובה 1 לא נכונה מכיוון שרכב שמשמש לבטחון ישוב הוא לא רכב ביטחון תשובה 2 לא נכונה מכיוון ש משרד הרישוי לא מאשר רכבים מסחריים כרכבי ביטחון בתשובה 4 חסר רכב מגן דוד