מאגר שאלות תאוריה

איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?

  • כל רכב של משטרת ישראל או של צה"ל וכל רכב המשמש למשימות הביטחון השוטף ביישובי הספר.
  • כל אמבולנס, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות ורכב מסחרי אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון.
  • אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות, רכב שיטור משולב ורכב אחר שאישרה הרשות, בזמן שהוא מפעיל אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
  • רכב של משטרת ישראל או של צה"ל ורכב לכיבוי שרפות בלבד.

הסבר: תשובה 1 לא נכונה מכיוון שרכב שמשמש לבטחון ישוב הוא לא רכב ביטחון תשובה 2 לא נכונה מכיוון ש משרד הרישוי לא מאשר רכבים מסחריים כרכבי ביטחון בתשובה 4 חסר רכב מגן דוד

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה