בחירת רישיון
התחברות

האם העלאה של נוסעים לרכב שאינו מונית מותרת בתחום תמרור זה?

לא. תמרור מודיעין , מיועד למוניות בלבד.

practiceimage