בחירת רישיון
התחברות

שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:

שוטר רשאי להוריד מהכביש רכב מזהם.