מאגר שאלות תאוריה

מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח מתאים מהרכב הנוסע לפנינו?

  • אומדן מרחק סביר בינינו ובין הרכב הנוסע לפנינו.
  • שיטת ספירת "שתי השניות".
  • להשתדל ככל האפשר לנהוג כמו הנהגים שבנתיבים הסמוכים מימיני ומשמאלי.
  • שיטת אורך מכוניות ונפח המנוע.

הסבר: מחכים שהרכב שלפנינו יעבור ליד איזה סימן(עץ,מבנה) סופרים 2 שניות (21,22) ואז עלינו להגיע לאותו מקום.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה