בחירת רישיון
התחברות

האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?

שוטר רשאי לבקש בדיקת דם מנהג כדי לבדוק את רמת האלכוהולצבדמו.