בחירת רישיון
התחברות

מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?

לעצור. אין לנסוע ללא תאורה תקינה.