מאגר שאלות תאוריה

מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?

  • מותר להמשיך בנסיעה, ובלבד שאור החנייה דולק ותקין.
  • אסור להמשיך בנסיעה גם אם אור הערפל הקדמי תקין ודולק.
  • החוק מתיר לנסוע נסיעה אטית עד למוסך הקרוב.
  • עליו לעצור. אסור להמשיך בנסיעה כל עוד הפנס מקולקל.

הסבר: לעצור. אין לנסוע ללא תאורה תקינה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה