בחירת רישיון
התחברות

האם הורדת נוסעים מרכב ציבורי נחשבת עצירה?

ודאי. כל עצירת רכב ולו רק כדי לאפשר הורדת נוסעים היא עצירה.