מאגר שאלות תאוריה

האם הורדת נוסעים מרכב ציבורי נחשבת עצירה?

  • לא, היא נחשבת חנייה.
  • כן, היא נחשבת עצירה.
  • בתחילה היא תיחשב עצירה ובהמשך – חנייה.
  • לא, אין היא נחשבת עצירה.

הסבר: ודאי. כל עצירת רכב ולו רק כדי לאפשר הורדת נוסעים היא עצירה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה